ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย) (260320)
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย) (260320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THZ1-MS-HK-12MAR-26MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน MS
ฮ่องกง – A Symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค 
รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว 
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
X X อาหาร
  2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
อาหาร X X
  3 ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย) (260320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top