ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา V.1 3 วัน 2 คืน (130320)
ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา V.1 3 วัน 2 คืน (130320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 17,999
รหัสทัวร์ THG15-CX-HK-16NOV19-13MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
เมืองฮ่องกง – นองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เล็ต
ชมโชว์แสงสีเสียง-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว
ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – นองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – ชมโชว์แสงสีเสียง
X อาหาร X
  2 ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม-ดิสนีย์แลนด์)
อาหาร X X
  3 เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – นองปิง – ซิตี้เกท เอาท์เล็ต – ชมโชว์แสงสีเสียง
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (มีบริการรับส่ง โรงแรม-ดิสนีย์แลนด์)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – สนามบินเช็กแล็บก๊อก – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HKG15 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา V.1 3 วัน 2 คืน (130320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top