ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : GQ1HKG-CX004 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน (280320)
ทัวร์ฮ่องกง : GQ1HKG-CX004 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 9,900
รหัสทัวร์ THG1-CX-HK-21FEB-28MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก
ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-เซินเจิ้น
ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ
วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเลท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง) -วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
X X อาหาร
  2 เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปปิ้ง-ซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง) -วัดหวังต้าเซียน-ร้านหยก-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น-ศูนย์หยก-ร้านยาสมุนไพร-ร้านยางพารา-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ช้อปปิ้ง-ซิตี้เกทเอ้าเลท-ฮ่องกง (สนามบินฮ่องกง)-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
9,900
13,400
9,900
12,900
11,900
07 - 09 มี.ค. 63
9,900
13,400
9,900
12,900
11,900
20 - 22 มี.ค. 63
9,900
13,400
9,900
12,900
11,900
28 - 30 มี.ค. 63
9,900
13,400
9,900
12,900
11,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : GQ1HKG-CX004 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top