ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG02 CX มหัศจรรย์ HONG KONG กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (110420)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG02 CX มหัศจรรย์ HONG KONG กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน  (110420)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-CX-HK-15FEB-11APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค 
Mongkok Ladies Market
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน 
ร้านจิวเวลรี่ - หยก - วัดชีหลิน 
วัดกวนอู - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง
ช้อปปิ้ง City Gate Outlets 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - Mongkok Ladies Market
X อาหาร อาหาร
  2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - หยก - วัดชีหลิน - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
อาหาร อาหาร X
  3 วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง - ช้อปปิ้ง City Gate Outlets - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วิคตอเรียพีค - Mongkok Ladies Market
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวลรี่ - หยก - วัดชีหลิน - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง - ช้อปปิ้ง City Gate Outlets - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG02 CX มหัศจรรย์ HONG KONG กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top