ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (110420)
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (110420)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB11-CX-HK-15FEB-11APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ
หยก - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน
โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
X X อาหาร
  2 เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ - หยก - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - เซินเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ยาจีน ชาจีน บัวหิมะ - หยก - ยางพารา - ช้อปปิ้งตงเหมิน - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดแชกงมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG01 CX มหัศจรรย์ HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top