ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน (050620)
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน (050620)
เส้นทาง ทัวร์อิหร่าน
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THG16-W5-IR-24JAN-5JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน-ชีราซ-เปอร์เซโพลิส-ยาซ์ด
เมย์บอด-อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - เตหะราน
X X X
  2 เตหะราน – ชีราซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เตหะราน - ชีราซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ยาซ์ด – เมย์บอด - อีสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อีสฟาฮาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เตหะราน – ชีราซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เตหะราน - ชีราซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชีราซ – เปอร์เซโพลิส – ยาซ์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ยาซ์ด – เมย์บอด - อีสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อีสฟาฮาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อีสฟาฮาน-แอบยาเนห์-คาชาน-เตหะราน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ /สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 17 เม.ย. 63
45,900
51,900
-
-
-
01 - 08 พ.ค. 63
45,900
51,900
-
-
-
05 - 12 มิ.ย. 63
45,900
51,900
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน (050620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อิหร่านขายดี
ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน (050620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top