ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD03C อินเดีย-เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (310120)
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD03C อินเดีย-เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (310120)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 21,900
รหัสทัวร์ THF4-FD-IN-30OCT19-31JAN20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน FD
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา
มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์
เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา
มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-ลุมพินี
สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา
สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62-ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 21,900-25,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : FT-GAY FD03C อินเดีย-เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน (310120)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top