ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-UL003 GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน (090520)
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-UL003 GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน (090520)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 38,900
รหัสทัวร์ THG1-UL-UK-9APR-9MAY20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน UL
ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ
ออกซฟอร์ด - พิพิธภัณฑ์บริติช
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – ลอนดอน
X X X
  2 ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ – ลอนดอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอร์ด – ลอนดอน
อาหาร X อาหาร
  4 อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน
อาหาร X X
  5 ลอนดอน – พิพิธภัณฑ์บริติช – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  6 โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – ลอนดอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน – เสาหินสโตนเฮนจ์ – บาธ – ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลอนดอน – Outlet – ออกซฟอร์ด – ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสระเที่ยวเมืองลอนดอน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ลอนดอน – พิพิธภัณฑ์บริติช – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-UL003 GORGEOUS LONDON 6 วัน 4 คืน (090520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top