ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : EUR14B GRAND UK 8 DAYS (110420)
ทัวร์อังกฤษ : EUR14B GRAND UK 8 DAYS (110420)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 99,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-UK-11-18APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
หมู่บ้านไบบิวรี – เมืองเชสเตอร์ 
เมืองลิเวอร์พูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์
แมนเชสเตอร์ MEGA STORE
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
ช้อปปิ้ง Outlet - ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย
ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด - แฮรี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
X X อาหาร
  2 ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - หมู่บ้านไบบิวรี – เมืองเชสเตอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ MEGA STORE
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 แมนเชสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ช้อปปิ้ง Outlet - ลอนดอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 แฮรี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ - อิสระชอปปิ้ง - ลอนดอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)
อาหาร X X
  8 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - หมู่บ้านไบบิวรี – เมืองเชสเตอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – เข้าชมสนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - แมนเชสเตอร์ MEGA STORE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แมนเชสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ช้อปปิ้ง Outlet - ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ขึ้นชมวิวบนลอนดอนอาย – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : แฮรี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ - อิสระชอปปิ้ง - ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน (Free Day)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : EUR14B GRAND UK 8 DAYS (110420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top