ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : EUR14A UK PANORAMA 10 วัน 7 คืน (260620)
ทัวร์อังกฤษ : EUR14A UK PANORAMA 10 วัน 7 คืน (260620)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์
ทัวร์อังกฤษ เวลส์

ทัวร์อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ
ราคาเริ่มต้น 115,000
รหัสทัวร์ THD3-TG-UK-24JAN-26JUN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ 
คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์ - เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ 
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์
สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค 
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน 
เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ) - คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด 
บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street
พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน 
พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
X X X
  2 ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์
X อาหาร อาหาร
  3 เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
  10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - แมนเชสเตอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด - เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - แคร์นไรอัน - เบลฟาสต์ (ไอร์แลนด์เหนือ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) - ดาร์ก เฮดจ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เที่ยวเบลฟาสต์ - ไททานิก - บินสู่มหานครลอนดอน - Oxford Street
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน - พระราช วังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย - Harrods - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : EUR14A UK PANORAMA 10 วัน 7 คืน (260620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top