ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : FIT06 Finland 7 วัน 4 คืน (311220)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : FIT06 Finland 7 วัน 4 คืน (311220)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ราคาเริ่มต้น 59,000
รหัสทัวร์ THS15-AY-EU-1JAN-31DEC20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน AY
กรุงเฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ
หมู่บ้านซานตาคลอส
แคสสลอตทาเน่น - อิวาโล

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร - กรุงเฮลซิงกิ
X X X
  2 กรุงเฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส
X X X
  3 โรวาเนียมิ – แคสสลอตทาเน่น (สุนัขลากเลื่อน)
X X X
  4 แคสสลอตทาเน่น (อิสระ)
X X X
  5 อิวาโล - กรุงเฮลซิงกิ
X X X
  6 กรุงเฮลซิงกิ - กรุงเทพมหานคร
X X X
  7 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร - กรุงเฮลซิงกิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : โรวาเนียมิ – แคสสลอตทาเน่น (สุนัขลากเลื่อน)
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : แคสสลอตทาเน่น (อิสระ)
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : อิวาโล - กรุงเฮลซิงกิ
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเฮลซิงกิ - กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
แพ็กเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : FIT06 Finland 7 วัน 4 คืน (311220)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top