ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BT-SNV04AY มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 9 วัน 7 คืน (180320)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BT-SNV04AY มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 9 วัน 7 คืน (180320)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น 135,900
รหัสทัวร์ THB11-AY-EU-5DEC19-18MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน AY
เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อิวาโล่-เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) 
KING CRAB SAFARI-โรงแรมหิมะ-อินาริ (ฟินแลนด์) 
พิพิธภัณฑ์ซีดาร์-ซาลิเซก้า-ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม
ฟาร์มกวางเรนเดียร์-ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
โรวาเนียมิ-หมู่บ้านซานตาคลอส-ชมเมือง
SNOW MOBILE-อุทยานสัตว์ป่ารานัว-เคมิ        
SAMPO ICEBREAKER-ปอร์วู-ย่านเมืองเก่า
อิสระช้อปปิ้ง-ROCK CHURCH
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล่
X X อาหาร
  2 อิวาโล่ - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI - โรงแรมหิมะ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เคิร์กเคเนส - อินาริ (ฟินแลนด์) - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - ซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาลิเซก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 โรวาเนียมิ - SNOW MOBILE - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เคมิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เคมิ - SAMPO ICEBREAKER - สนามบินเคมิ - เฮลซิงกิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เฮลซิงกิ - ปอร์วู - ย่านเมืองเก่า - เฮลซิงกิ - อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เฮลซิงกิ - ROCK CHURCH - สนามบินเฮลซิงกิ
อาหาร อาหาร X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - อิวาโล่
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อิวาโล่ - เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) - KING CRAB SAFARI - โรงแรมหิมะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เคิร์กเคเนส - อินาริ (ฟินแลนด์) - พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ - ซาลิเซก้า - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาลิเซก้า - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาคลอส - ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โรวาเนียมิ - SNOW MOBILE - อุทยานสัตว์ป่ารานัว - เคมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เคมิ - SAMPO ICEBREAKER - สนามบินเคมิ - เฮลซิงกิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เฮลซิงกิ - ปอร์วู - ย่านเมืองเก่า - เฮลซิงกิ - อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เฮลซิงกิ - ROCK CHURCH - สนามบินเฮลซิงกิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : BT-SNV04AY มหัศจรรย์ SCANDINAVIA ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 9 วัน 7 คืน (180320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top