ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ ซากอร์ส 8 วัน 6 คืน (130420)
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ ซากอร์ส 8 วัน 6 คืน (130420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-RU-8APR-13APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
มอสโคว์ - ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ 
จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ – ปีเตอร์ฮอฟ
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน SAPSAN) 
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พุชกิ้น 
พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – จัตุรัสพาเลซ 
ป้อมปีเตอร์และปอล  
ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT  
วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) 
มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มอสโคว์
X X X
  2 มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน SAPSAN) – ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล - ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  8 โดฮา – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์ – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – จัตุรัสแดง – ชมละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟด่วน SAPSAN) – ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – จัตุรัสพาเลซ – ป้อมปีเตอร์และปอล - ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซก (ด้านนอก) – มหาวิหารคาซาน (ด้านนอก) สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : โดฮา – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : WQR1008D รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ ซากอร์ส 8 วัน 6 คืน (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top