ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-TCA-7DKC TOUCHING แสงเหนือ RUSSIA มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน (100320)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-TCA-7DKC TOUCHING แสงเหนือ RUSSIA  มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน (100320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
ราคาเริ่มต้น 57,999
รหัสทัวร์ THP3-KC-RU-26NOV19-10MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน KC
มอสโคว์ - MURMANSK                                       
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - มอสโคว์
X X X
  2 MOSCOW – MURMANSK
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 MOSCOW – MURMANSK
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 MURMANSK - MOSCOW
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : MOSCOW – MURMANSK
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : MOSCOW – MURMANSK
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : MURMANSK - MOSCOW
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-TCA-7DKC TOUCHING แสงเหนือ RUSSIA มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน (100320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top