ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ESB-6DT5 EASY-B แสงเหนือ RUSSIA มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน (280320)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ESB-6DT5 EASY-B แสงเหนือ RUSSIA มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 55,999
รหัสทัวร์ THP3-T5-RU-7DEC19-28MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน T5
อาชกาบัต - มอสโคว์ - METRO - ถนนอารบัต                    
MURMANSK(ล่าแสงเหนือ) - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต
X X อาหาร
  2 MOSCOW – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 MURMANSK –MOSCOW
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ-สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต-มอสโคว์ - METRO –ถนนอารบัต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : MOSCOW – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : MURMANSK –MOSCOW
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล- ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ-สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-ESB-6DT5 EASY-B แสงเหนือ RUSSIA มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน 4 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top