ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : PRS08-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5 วัน 3 คืน (120420)
ทัวร์รัสเซีย : PRS08-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5 วัน 3 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ THJ6-WY-RU-7FEB-12APR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WY
เมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ 
ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของสถานที่สำคัญอย่างสวยงามเมืองหลวงมอสโคว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
X X X
  2 เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ถนนอารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET – Moscow Interna-tional Business Center – ประตูชัยของมอสโก - OUTLET VILLAGE BE-LAYA DACHA – สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ถนนอารบัต - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - IZMAILOVO MARKET – Moscow Interna-tional Business Center – ประตูชัยของมอสโก - OUTLET VILLAGE BE-LAYA DACHA – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : PRS08-WY PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK FINE SNOW 5 วัน 3 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top