ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK019 DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน (040720)
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK019 DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน (040720)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-RU-9APR-4JUL20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ซาร์กอร์ส 
อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต - โบสถ์โฮลีทรินิตี้  
โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ 
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำ - ใจกลางกรุงมอสโคว์ 
วิหารเซนต์ ซาเวียร์ –  จัตุรัสแดง 
อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM -  พระราชวังเครมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ปีเตอร์ฮอฟ 
ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 
พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด 
มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้   
เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน
อิสระช้อปปิ้ง OUTLET 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต
X X อาหาร
  3 ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำ - ใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์
อาหาร X อาหาร
  5 นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิ โคลัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  8 เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – อิสระช้อปปิ้งถนนอารบัต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำ - ใจกลางกรุงมอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วิหารเซนต์ ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – อิสระช้อปปิ้งห้าง GUM - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิ โคลัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : เมืองพุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – อิสระช้อปปิ้ง OUTLET – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
04 - 12 ก.ค. 63
63,900
72,800
63,900
63,900
63,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : GQ3DME-EK019 DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน (040720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top