ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME081 TG มหัศจรรย์ RUSSIA WINTER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน (010420)
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME081 TG มหัศจรรย์ RUSSIA WINTER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน (010420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-RU-25DEC19-1APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ - ตลาดอิสไมโลโว่ 
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower 
Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง 
ห้างสรรพสินค้า GUM  - มหาวิหารเซนต์บาซิล 
CIRCUS SHOW - สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค 
ป้อมปิเตอร์ และปอล - มหาวิหารคาซาน
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ  
โบสถ์หยดเลือด  - พระราชวังแคทเธอลีน      
Outletpulkovo Village - สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน Metro 
ช้อปปิ้งถนนอารบัต - พระราชวังเคมลิน 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  - โบสถ์อัสสัมชัญ 
ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์         
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
X X X
  2 ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM - มหาวิหารเซนต์บาซิล - CIRCUS SHOW
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล - มหาวิหารคาซาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ -โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอลีน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 Outletpulkovo Village - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน Metro - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ สนามบินโดโมเดโดโว่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM - มหาวิหารเซนต์บาซิล - CIRCUS SHOW
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล - มหาวิหารคาซาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ -โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังแคทเธอลีน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : Outletpulkovo Village - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน Metro - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พระราชวังเคมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ สนามบินโดโมเดโดโว่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME081 TG มหัศจรรย์ RUSSIA WINTER FESTIVAL 7 วัน 5 คืน (010420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top