ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 SU มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (130420)
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 SU มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (130420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ THB11-SU-RU-10APR-13APR20
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน SU
พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ 
พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง 
มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์                                                                                              
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 
ป้อมปิเตอร์ และปอล - วิหารเซนต์ไอแซค 
ล่องเรือแม่น้ำเนวา - พระราชวังฤดูหนาว                                                                            
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ   
พระราชวังแคทเธอรีน - สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เมืองมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM 
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ 
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower 
ตลาดอิสไมโลโว่ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
X X อาหาร
  2 พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปิเตอร์ และปอล - วิหารเซนต์ไอแซค - ล่องเรือแม่น้ำเนวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พระราชวังแคทเธอรีน - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปิเตอร์ และปอล - วิหารเซนต์ไอแซค - ล่องเรือแม่น้ำเนวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พระราชวังแคทเธอรีน - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ชมการแสดงละครสัตว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : BT-DME01 SU มหัศจรรย์ RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top