ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : BIG รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (090420)
ทัวร์รัสเซีย : BIG รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (090420)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ THB2-TG-RU-4APR-9APR20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
รถไฟใต้ดิน–มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก)
จัตุรัสแดง–ห้างสรรพสินค้า GUM 
ชมละครสัตว์ (Russian Circus)
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ถนนเนฟสกี้
พระราชวังแคทเธอรีน-ถนนอารบัท
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์
พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
รถไฟความเร็วสูง
วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
X X X
  2 มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ รถไฟใต้ดิน–มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) จัตุรัสแดง–ห้างสรรพสินค้า GUM ชมละครสัตว์ (Russian Circus)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มอสโคว์– บินภายใน –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน–ถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟความเร็วสูง มอสโคว์–วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) ถนนอารบัท– สนามบินโดโมเดโดโว
อาหาร X X
  6 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ รถไฟใต้ดิน–มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) จัตุรัสแดง–ห้างสรรพสินค้า GUM ชมละครสัตว์ (Russian Circus)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอสโคว์– บินภายใน –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน–ถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟความเร็วสูง มอสโคว์–วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) ถนนอารบัท– สนามบินโดโมเดโดโว
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : BIG รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (090420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top