ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WTK0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (270320)
ทัวร์ยุโรป : WTK0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (270320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-TK-EU-18OCT19-27MAR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TK
 แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก
คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf
บราติสลาวา - เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร – บูดาเปสต์ - คาสเซิ่ลฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ – ฮีโร่สแควร์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ช้อปปิ้ง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 อิสตันบูล – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  3 ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เวียนนา – พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร X อาหาร
  8 บราติสลาวา – เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร - บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ช้อปปิ้ง - Cinque Outlet Budapest – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – แฟรงค์เฟิร์ต – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - นูเรมเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – คาร์โลวีวารี่ – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวัง เบลวีเดียร์ - Outlet Parndorf – บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บราติสลาวา – เอสเตอร์กอม – เซนเท็นเดร - บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์ อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ช้อปปิ้ง - Cinque Outlet Budapest – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WTK0210F ยุโรปตะวันออก 10 วัน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top