ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WQR1408V แกรนด์ ออสเตรีย 8 วัน (190320)
ทัวร์ยุโรป : WQR1408V แกรนด์ ออสเตรีย 8 วัน (190320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 53,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-19-26MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
เวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก - เบิร์ชเทสการ์เดน 
เซลล์  อัม ซี – อินซ์บรูกซ์
ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก - เซนต์กิลเกน 
เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ – สไตเยอร์
เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ 
ช้อปปิ้ง - พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
X X X
  2 เวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก
X อาหาร อาหาร
  3 ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเทสการ์เดน – เซลล์ อัม ซี – อินซ์บรูกซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อินซ์บรูกซ์ – ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซาลส์บวก – เซนต์กิลเกน – เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ – สไตเยอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ลินซ์ – เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร X
  8 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เวียนนา – ลินซ์ – ซาลส์บรูก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาลส์บวร์ก – เบิร์ชเทสการ์เดน – เซลล์ อัม ซี – อินซ์บรูกซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อินซ์บรูกซ์ – ยอดเขาสตูไบ – อัลพ์บัช – ซาลส์บวก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซาลส์บวก – เซนต์กิลเกน – เซนต์วูร์ฟกัง – ฮัลสตัทท์ – สไตเยอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลินซ์ – เมลค์ – เวียนนา – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WQR1408V แกรนด์ ออสเตรีย 8 วัน (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top