ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : WEY0107J อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (101020)
ทัวร์ยุโรป : WEY0107J อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (101020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 47,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-18MAR-10OCT20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EY
มิลาน – ดูโอโม่ – ลงเรือเข้าสู่ “เกาะเวนิส ” 
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 
ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค 
ดีจอง - ปารีส – แกลลารีลาฟาแยตต์
ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VA  LLÉE VILLAGE
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
X X X
  2 มิลาน – ชมเมือง – ดูโอโม – ลงเรือเข้าสู่ “เกาะเวนิส ”
X อาหาร อาหาร
  3 เวนิส – โคโม - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดีจอง - ปารีส – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VA LLÉE VILLAGE
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ปารีส – ชมเมือง – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์
อาหาร อาหาร X
  7 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิลาน – ชมเมือง – ดูโอโม – ลงเรือเข้าสู่ “เกาะเวนิส ”
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิส – โคโม - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล - ซัคไซน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซัคไซน์ - อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดีจอง - ปารีส – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทต์ที่ใหญ่ที่สุดในปารีส LA VA LLÉE VILLAGE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปารีส – ชมเมือง – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - Duty Free - แกลลารีลาฟาแยตต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : WEY0107J อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (101020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top