ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : SIRI29 Ski Trip Dream Trip In Zermatt 8 Days 5 Nights (070320)
ทัวร์ยุโรป : SIRI29 Ski Trip Dream Trip In Zermatt 8 Days 5 Nights (070320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 129,000
รหัสทัวร์ THS15-TG-EU-7-14MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ซูริค - ทาซ - เซอร์แมท
- เริ่มคลาสเรียนสกี- สกีon trail - ลูเซิร์น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 กรุงเทพ – ซูริค - ทาซ - เซอร์แมท
X X X
  3 เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี
อาหาร X X
  4 เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี
อาหาร X X
  5 เซอร์แมท – สกีon trail
อาหาร X X
  6 เซอร์แมท – สกีon trail - ลูเซิร์น
อาหาร X X
  7 ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพ – ซูริค - ทาซ - เซอร์แมท
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : เซอร์แมท - เริ่มคลาสเรียนสกี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : เซอร์แมท – สกีon trail
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : เซอร์แมท – สกีon trail - ลูเซิร์น
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น - ซูริค - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : SIRI29 Ski Trip Dream Trip In Zermatt 8 Days 5 Nights (070320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top