ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (270520)
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (270520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-8APR-27MAY20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์
แทซ – เซอร์แมท - เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์
อินเทอร์ลาเกน - ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ยอดเขาริกิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
X อาหาร อาหาร
  3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร X
  6 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
อาหาร อาหาร X
  7 ซูริค – สนามบิน
อาหาร X X
  8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ซูริค – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3ZRH-TG009 SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (270520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top