ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK003 อิตาลี-โครเอเชีย-ออสเตรีย-เชก 10 วัน 7 คืน (140720)
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK003 อิตาลี-โครเอเชีย-ออสเตรีย-เชก 10 วัน 7 คืน (140720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-10APR-14JUL20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้ 
โรวินจ์ – โอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
ซาเกรบ – กราซ – ช้อปปิ้ง – เวียนนา 
เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
มาเรียนส์เก ลาซเน – คาร์โลวี วารี
ปราก – คุทนา ฮอร่า
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้
X X อาหาร
  3 เมสเตร้ – โรวินจ์ – โอพาเทีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกรบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซาเกรบ – กราซ – ช้อปปิ้ง – เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  6 เวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เชสกี้ บูดาโจวิค – มาเรียนส์เก ลาซเน – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก
อาหาร อาหาร X
  9 ปราก – สนามบิน
อาหาร X X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เมสเตร้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมสเตร้ – โรวินจ์ – โอพาเทีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซาเกรบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซาเกรบ – กราซ – ช้อปปิ้ง – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เวียนนา – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เชสกี้ บูดาโจวิค – มาเรียนส์เก ลาซเน – คาร์โลวี วารี – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ปราก – คุทนา ฮอร่า – ปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : ปราก – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3VCE-EK003 อิตาลี-โครเอเชีย-ออสเตรีย-เชก 10 วัน 7 คืน (140720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top