ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3OPO-EK003 ปอร์โต้ มาดริด ติดไซเรน 8 วัน 5 คืน (220620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3OPO-EK003 ปอร์โต้ มาดริด ติดไซเรน 8 วัน 5 คืน (220620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สเปน
ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-2MAR-22JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ปอร์โต้ - โกอิมบรา - มหาวิทยาลัยโกอิมบรา
ซาลามังกา – มาดริด - เซอโกเบีย
รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด - โทเลโด
มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา
เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า
บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน
หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอร์โต้ - โกอิมบรา
X X อาหาร
  3 โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด
อาหาร อาหาร X
  5 มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กอร์โดบา – เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - บาดาโฮซ
อาหาร X อาหาร
  7 บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปอร์โต้ - โกอิมบรา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ซาลามังกา – มาดริด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – กอร์โดบา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กอร์โดบา – เซบีย่า – มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า - บาดาโฮซ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บาดาโฮซ – แหลมโรกา - ลิสบอน – หอคอยเบเล็ง - มหาวิหารเจอโร นิโม – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3OPO-EK003 ปอร์โต้ มาดริด ติดไซเรน 8 วัน 5 คืน (220620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top