ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK036 ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (220720)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK036 ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (220720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-4FEB-22JUL20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิลาน -  เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
เบอร์กาโม - Fox Town Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
X อาหาร X
  3 แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
อาหาร X อาหาร
  5 ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
อาหาร X อาหาร
  6 มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน
อาหาร X X
  7 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-EK036 ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS (220720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top