ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ราคาเริ่มต้น 41,900
รหัสทัวร์ THG1-BR-EU-20FEB-23JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน BR
มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น - เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ –ไต้หวัน
X X X
  2 ไต้หวัน - มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น
X อาหาร X
  3 ลูเซิร์น – เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
อาหาร อาหาร X
  4 อินเทอร์ลาเกน - เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร X อาหาร
  5 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน
อาหาร X อาหาร
  6 มิลาน - สนามบิน
อาหาร X X
  7 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ –ไต้หวัน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ไต้หวัน - มิลาน – ซุก – ลูเซิร์น
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ลูเซิร์น – เขาริกิ - อินเทอร์ลาเกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อินเทอร์ลาเกน - เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : โลซานน์ – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มิลาน - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
03 - 09 มี.ค. 63
41,900
46,800
41,900
41,900
41,900
10 - 16 มี.ค. 63
41,900
46,800
41,900
41,900
41,900
17 - 23 มี.ค. 63
41,900
46,800
41,900
41,900
41,900
07 - 13 เม.ย. 63
52,900
59,800
52,900
52,900
52,900
09 - 15 เม.ย. 63
53,900
60,800
53,900
53,900
53,900
23 - 29 เม.ย. 63
46,900
53,800
46,900
46,900
46,900
07 - 13 พ.ค. 63
46,900
53,800
46,900
46,900
46,900
28 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
46,900
53,800
46,900
46,900
46,900
04 - 10 มิ.ย. 63
46,900
53,800
46,900
46,900
46,900
23 - 29 มิ.ย. 63
46,900
53,800
46,900
46,900
46,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GQ3MXP-BR001 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (230620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top