ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 6 คืน (220620)
ทัวร์ยุโรป : GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 6 คืน (220620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 73,999
รหัสทัวร์ THG10-QR-EU-27DEC19-22JUN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
โรม(อิตาลี) – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – วิหารแพนเธออน  
ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ 
นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค 
วิหารซานมาร์โค - เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สะพานไม้ชาเปล 
อนุสาวรีย์สิงโต ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ  
เซนต์โวล์ฟกัง  (ออสเตรีย) - ฮัลล์ทัทท์ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล 
บ้านโมสาร์ท – นครมิวนิค (เยอรมันนี) 
สนามฟุตบอล อลิอันซ์อลิน่า ( Allianz Arena ) – BMW WELT
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
X X X
  2 โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต ( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองลูเซิร์น – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ – เซนต์โวล์ฟกัง (ออสเตรีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ฮัลล์ทัทท์ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – นครมิวนิค (เยอรมันนี)
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 มิวนิค –สนามฟุตบอล อลิอันซ์อลิน่า ( Allianz Arena ) – BMW WELT
อาหาร X X
  9 ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โรม(อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โรม – กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมสเตร้ – มิลาน – ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต ( สวิตเซอร์แลนด์ )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองลูเซิร์น – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ – เซนต์โวล์ฟกัง (ออสเตรีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ฮัลล์ทัทท์ – ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – นครมิวนิค (เยอรมันนี)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : มิวนิค –สนามฟุตบอล อลิอันซ์อลิน่า ( Allianz Arena ) – BMW WELT
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : GG25 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมัน 9 วัน 6 คืน (220620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top