ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EURO 2.6 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน (300420)
ทัวร์ยุโรป : EURO 2.6 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน (300420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-EU-5MAR-30APR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง - ดีจอง
กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส - ลูเซิร์น 
ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
X X อาหาร
  3 ปารีส-ดีจอง
อาหาร X อาหาร
  4 กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก
อาหาร X อาหาร
  5 แองเกิ้ลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน
อาหาร X X
  6 มิลาน-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ปารีส-ดีจอง
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กอลมาร์-แองเกิ้ลเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : แองเกิ้ลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : มิลาน-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
05 - 11 มี.ค. 63
39,999
48,499
-
-
39,999
02 - 08 เม.ย. 63
40,999
49,499
-
-
40,999
30 เม.ย. 63 - 06 พ.ค. 63
41,999
50,499
-
-
41,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EURO 2.6 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7 วัน 4 คืน (300420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top