ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EK028 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (020720)
ทัวร์ยุโรป : EK028 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (020720)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 42,900
รหัสทัวร์ THC9-EK-EU-18MAR-2JUL20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร
ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา 
กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่
เซอร์แมท – Gornergrat Bahn -
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทสซ์
มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง 
โลซานน์ – เบิร์น - ลูเซิร์น
นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  
รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร
X X อาหาร
  3 ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 แทสซ์ – เซอร์แมท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทสซ์
อาหาร X อาหาร
  5 มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง – โลซานน์ – เบิร์น - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค
อาหาร X X
  7 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - มาสเตร
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซีร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา – กรุงมิลาน – มหาวิหารดูโอโม่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แทสซ์ – เซอร์แมท – Gornergrat Bahn - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทสซ์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง – โลซานน์ – เบิร์น - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
18 - 24 มี.ค. 63
42,900
52,900
-
-
40,900
03 - 09 เม.ย. 63
47,900
57,900
-
-
45,900
08 - 14 เม.ย. 63
47,900
57,900
-
-
45,900
28 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
42,900
52,900
-
-
40,900
05 - 11 พ.ค. 63
42,900
52,900
-
-
40,900
13 - 19 พ.ค. 63
42,900
52,900
-
-
40,900
17 - 23 มิ.ย. 63
42,900
52,900
-
-
40,900
02 - 08 ก.ค. 63
42,900
52,900
-
-
40,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : EK028 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (020720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : EY753 เริดไหมคะ BISOUS PARIS FRANCE 6 วัน 3 คืน (230620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top