ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรป : BT-EUR033 EK มหัศจรรย์ Grand Italy 7 วัน 4 คืน (010620)
ทัวร์ยุโรป : BT-EUR033 EK มหัศจรรย์ Grand Italy 7 วัน 4 คืน (010620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป อิตาลี
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THB11-EK-EU-7FEB-1JUN20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน EK
มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - เวโรน่า 
เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนีส - ฟลอเร้นซ์  
ปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม 
หอเอนปีซ่า  - เซียน่า - โรม 
น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครรัฐวาติกัน 
มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ - โคลอสเซียม 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ
X X X
  2 สนามบินนานาชาติดูไบ - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - เวโรน่า - เวนิสเมสเตร้
X อาหาร อาหาร
  3 เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนีส - ฟลอเร้นซ์
อาหาร X X
  4 ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอเอนปีซ่า - เซียน่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปิซ่า - โรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหาร อาหาร X
  6 โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่
อาหาร อาหาร X
  7 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติดูไบ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนานาชาติดูไบ - มิลาน - มหาวิหารดูโอโม่ - เวโรน่า - เวนิสเมสเตร้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เวนิสเมสเตร้ - เกาะเวนีส - ฟลอเร้นซ์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ฟลอเร้นซ์ - ปิซ่า - จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม - หอเอนปีซ่า - เซียน่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปิซ่า - โรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : โรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรป : BT-EUR033 EK มหัศจรรย์ Grand Italy 7 วัน 4 คืน (010620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top