ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0508M เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (240620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0508M เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (240620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 51,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-19FEB-24JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค - ฟุสเซ่น  - ฮัลล์สตัทท์ 
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ 
ซอลส์เบิร์ก - อินซ์บรูกซ์ 
อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ 
นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ 
ดีจอง - ปารีส - DUTY FREE  
ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
X อาหาร อาหาร
  3 ฟุสเซ่น - ฮัลล์สตัทท์ - ซอลส์เบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซอลส์เบิร์ก – อินซ์บรูกซ์ - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร อาหาร X
  5 อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – ดีจอง
อาหาร อาหาร X
  6 ดีจอง - ปารีส – ชมเมือง - DUTY FREE - ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  7 ปารีส - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น - ฮัลล์สตัทท์ - ซอลส์เบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก – อินซ์บรูกซ์ - อินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลานหิมะ – ดีจอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ดีจอง - ปารีส – ชมเมือง - DUTY FREE - ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ปารีส - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0508M เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (240620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top