ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (310520)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (310520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-16MAR-31MAY20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
มิวนิค – นูเรมเบิร์ก –  เดรสเดน 
ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ - เบอร์ลิน 
กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก 
พอสดัม - คาร์โลวี วารี – กรุงปร๊าก 
ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
ปราสาทปร๊าก - เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 
ฮัลสตัทท์ – บราติสลาวา 
หอคอยบราติสลาวา
Outlet Parndorf – เวียนนา 
พระราชวังเชิร์นบรุนน์
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์
X อาหาร อาหาร
  3 เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – พอสดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พอสดัม – คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร X
  5 กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง - เชสกี้ บูเดอโจวิช
อาหาร อาหาร X
  6 เชสกี้ บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บราติสลาวา – Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร X X
  8 เวียนนา – เดินทางกลับ
อาหาร X X
  9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เดรสเดน – เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก – พอสดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พอสดัม – คาร์โลวี วารี – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – ชมเมือง - เชสกี้ บูเดอโจวิช
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : เชสกี้ บูเดอโจวิช – ฮัลสตัทท์ – ชมเมือง – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บราติสลาวา – Outlet Parndorf – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : เวียนนา – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WTG0209P ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (310520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top