ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR2207W แกรนด์ โปแลนด์(มรดกโลก) 07 วัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR2207W แกรนด์ โปแลนด์(มรดกโลก) 07 วัน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-20JAN20-05APR20
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน QR
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - วอร์ซอร์ 
โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน – วรอตสวัฟ 
จัตุรัสเมืองเก่า – เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า 
คราคูฟ  - ค่ายเอาสช์วิตช์ - เหมืองเกลือ Salt mine 
ชมเมืองเก่าคราคูฟ - พระราชวังลาเซียนสกี้ 
ชมเมือง – ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
X อาหาร อาหาร
  3 พอซนัน – วรอตสวัฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า – คราคูฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 คราคูฟ - ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ Salt mine
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ชมเมืองเก่าคราคูฟ – วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนสกี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 วอร์ซอร์ - ชมเมือง – ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พอซนัน – วรอตสวัฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า – คราคูฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : คราคูฟ - ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ Salt mine
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ชมเมืองเก่าคราคูฟ – วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : วอร์ซอร์ - ชมเมือง – ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
20 - 26 ม.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
24 - 30 ม.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
31 ม.ค. 63 - 06 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
03 - 09 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
07 - 13 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
10 - 16 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
14 - 20 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
17 - 23 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
21 - 27 ก.พ. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
28 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
02 - 08 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
06 - 12 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
09 - 15 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
13 - 19 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
16 - 22 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
20 - 26 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
23 - 28 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
25 - 31 มี.ค. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
27 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63
39,900
51,800
39,900
39,900
-
30 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63
41,900
53,800
41,900
41,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR2207W แกรนด์ โปแลนด์(มรดกโลก) 07 วัน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top