ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน (100420)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน (100420)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-10-18APR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)
ฮัลสตัทท์ – พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ
ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก
มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส - คาร์โลวี วารี่
บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
X อาหาร อาหาร
  3 ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา
อาหาร อาหาร X
  4 พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส - คาร์โลวี วารี่
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – เวียนนา
อาหาร อาหาร X
  8 พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร X X
  9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฟุสเซ่น – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – ฮัลสตัทท์ – พัสเซา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) - ปราสาทคลุมลอฟ – ปร๊าก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส - คาร์โลวี วารี่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คาสเซิ่ล ฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - Outlet Parndorf – เวียนนา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top