ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0207V ยุโรปตะวันออก 7 วัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (280320)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0207V ยุโรปตะวันออก 7 วัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (280320)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-EU-10-28MAR20
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน QR
เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คุมลอฟ
เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - ปราสาทปร๊าก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์
บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
บูดาเปสต์ - ฮีโร่สแควร์ คาสเซิ่ลฮิลล์
Outlet Parndorf – พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 โดฮา –เวียนนา –ฮัลสตัทท์- เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
X อาหาร อาหาร
  3 เชสกี้ บูเดอโจวิช – ปร๊าก– ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ –ฮีโร่สแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์- Outlet Parndorf
อาหาร อาหาร X
  6 บราติสลาวา - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ -ถนนคาร์ทเนอร์- โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร X X
  7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา –เวียนนา –ฮัลสตัทท์- เชสกี้ คุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เชสกี้ บูเดอโจวิช – ปร๊าก– ปราสาทปร๊าก– มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปร๊าก– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ –ฮีโร่สแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ลฮิลล์- Outlet Parndorf
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : บราติสลาวา - เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ -ถนนคาร์ทเนอร์- โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WQR0207V ยุโรปตะวันออก 7 วัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top