ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน (101020)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน (101020)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก สโลวัค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 43,900
รหัสทัวร์ THW6-EY-EU-7MAR-10OCT20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EY
มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ – กรุงปร๊าก
ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส
เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส 
สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา
หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ 
คาสเซิ่ลฮิลล์ – ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ
กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน - ฮัลสตัทท์
ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเก่า
โรเซนฮาร์ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก
X อาหาร อาหาร
  3 กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บูดาเปสต์ – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร อาหาร X
  6 กรุงเวียนนา – ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเก่า – โรเซนฮาร์ม
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 โรเซนฮาร์ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
อาหาร อาหาร X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) – เที่ยวชมเมือง – กรุงปร๊าก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เขตเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส - สะพานชาร์ลส์ - บราติสลาวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา – บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์ - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ล่องเรือชมวิว สองฝั่งแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บูดาเปสต์ – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเวียนนา – ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – เขตเมืองเก่า – โรเซนฮาร์ม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : โรเซนฮาร์ม - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
10 - 17 ต.ค. 63
46,900
63,800
-
46,900
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : WEY0208M ยุโรปตะวันออก 8 วัน (101020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top