ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3WAW-EK001 BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS (020620)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3WAW-EK001 BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS (020620)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชค
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรปตะวันออก โปแลนด์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-3MAR-2JUN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ
ตลาดเมืองเก่า - ป้อมวอร์ซอ
เชสโตโชวา – เหมืองเกลือเวียลีซก้า
คราคูฟ - พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์
ออสตราวา - ปราก – ปราสาทแห่งปราก
สะพานชาร์ล - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท - เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – CASTLE HILL
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ - วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า - ป้อมวอร์ซอ
X X อาหาร
  3 วอร์ซอ – เชสโตโชวา – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - คราคูฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - ออสตราวา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล
อาหาร อาหาร X
  6 คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ฮัลสตัท - เวียนนา
อาหาร X อาหาร
  8 พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร X X
  10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - วอร์ซอ – เมืองเก่าวอร์ซอ – ตลาดเมืองเก่า - ป้อมวอร์ซอ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วอร์ซอ – เชสโตโชวา – เหมืองเกลือเวียลีซก้า - คราคูฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ - ออสตราวา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราก – ปราสาทแห่งปราก - สะพานชาร์ล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : คาร์โลวี วารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ฮัลสตัท - เวียนนา
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3WAW-EK001 BEAUTIFUL POLAND AND EASTERN EUROPE 10 DAYS 7 NIGHTS (020620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top