ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK020 เยอรมนี (เบอร์ลิน) เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน (030520)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK020 เยอรมนี (เบอร์ลิน) เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน (030520)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-EU-17MAR-3MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – วูร์ซบวร์ก
นูเรมเบิร์ก – วิหารเซนต์ลอเรนซ์ - แบมเบิร์ก
เดรสเดน - โบสถ์พระแม่มารี – อิสระช้อปปิ้ง
เบอร์ลิน – พอทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี
ฮัมบวร์ก – เบรเมน - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม
เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - บรัสเซลส์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – วูร์ซบวร์ก – นูเรมเบิร์ก
X อาหาร อาหาร
  3 นูเรมเบิร์ก – วิหารเซนต์ลอเรนซ์ - แบมเบิร์ก – เดรสเดน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เดรสเดน – โบสถ์พระแม่มารี – อิสระช้อปปิ้ง - เบอร์ลิน
อาหาร อาหาร X
  5 เบอร์ลิน – พอทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เบอร์ลิน – ฮัมบวร์ก – เบรเมน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เบรเมน – หมู่บ้านกีธูร์น – Outlet – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร X
  8 อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร X
  9 บรัสเซลส์ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – วูร์ซบวร์ก – นูเรมเบิร์ก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นูเรมเบิร์ก – วิหารเซนต์ลอเรนซ์ - แบมเบิร์ก – เดรสเดน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เดรสเดน – โบสถ์พระแม่มารี – อิสระช้อปปิ้ง - เบอร์ลิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เบอร์ลิน – พอทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – เบอร์ลิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เบอร์ลิน – ฮัมบวร์ก – เบรเมน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เบรเมน – หมู่บ้านกีธูร์น – Outlet – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 9
สถานที่ : บรัสเซลส์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : GQ3FRA-EK020 เยอรมนี (เบอร์ลิน) เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืน (030520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top