ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THP14-FD-HK-14FEB-26APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN 
จูไห่ - ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว
จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ 
ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
X อาหาร อาหาร
  2 จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
อาหาร อาหาร X
  3 วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
21 - 23 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
-
-
22 - 24 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
-
-
23 - 25 ก.พ. 63
8,888
11,388
-
-
-
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
29 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
01 - 03 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
06 - 08 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
07 - 09 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
08 - 10 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
13 - 15 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
14 - 16 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
15 - 17 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
20 - 22 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
21 - 23 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
22 - 24 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
27 - 29 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
28 - 30 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
29 - 31 มี.ค. 63
8,888
11,388
-
-
-
19 - 21 เม.ย. 63
8,888
11,388
-
-
-
24 - 26 เม.ย. 63
8,888
11,388
-
-
-
25 - 27 เม.ย. 63
8,888
11,388
-
-
-
26 - 28 เม.ย. 63
8,888
11,388
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์มาเก๊า : มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน (260420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top