ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D2N (เลทส์โก ทะเลเจดีย์) (131120)
ทัวร์พม่า : ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D2N (เลทส์โก ทะเลเจดีย์) (131120)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า พุกาม
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THZ1-PG-MM-24APR-13NOV20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก 
ทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา 
วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ 
วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
X X อาหาร
  2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
12 - 14 มิ.ย. 63
11,999
14,999
11,999
-
-
19 - 21 มิ.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
26 - 28 มิ.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
04 - 06 ก.ค. 63
14,999
17,999
14,999
-
-
10 - 12 ก.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
17 - 19 ก.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
24 - 26 ก.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
31 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
07 - 09 ส.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
14 - 16 ส.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
21 - 23 ส.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
28 - 30 ส.ค. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
04 - 06 ก.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
11 - 13 ก.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
18 - 20 ก.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
25 - 27 ก.ย. 63
12,999
15,999
12,999
-
-
02 - 04 ต.ค. 63
13,999
16,999
13,999
-
-
09 - 11 ต.ค. 63
13,999
16,999
13,999
-
-
16 - 18 ต.ค. 63
13,999
16,999
13,999
-
-
23 - 25 ต.ค. 63
15,999
18,999
15,999
-
-
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
-
-
06 - 08 พ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
-
-
13 - 15 พ.ย. 63
13,999
16,999
13,999
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : ZMDL04 มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ 3D2N (เลทส์โก ทะเลเจดีย์) (131120)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top