ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR (250620)
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR (250620)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ THS6-DD-MM-3APR-25JUN20
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน DD
ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี – วัดไจ้กะเลาะ
มหาวิชยเจดีย์ – วัดโกทัตจี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – วัดไจ้กะเลาะ – มหาวิชยเจดีย์ – วัดโกทัตจี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – วัดไจ้กะเลาะ – มหาวิชยเจดีย์ – วัดโกทัตจี – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : RGN001 ย่างกุ้ง 1 DAY TOUR (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top