ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : PMM03C-DD PRO MYANMAR ONE DAY TRIP ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ (280320)
ทัวร์พม่า : PMM03C-DD PRO MYANMAR ONE DAY TRIP ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ (280320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 2,999
รหัสทัวร์ THJ6-DD-MM-1FEB-28MAR20
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน DD
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี
พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี
ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
X อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-วัดบารมี-พระนอนตาหวาน-พระหง่าทัตจี-ตลาดสก๊อต-เข้าชมช้างเผือก-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 - 28 ก.พ. 63
3,499
-
-
-
-
06 - 06 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
07 - 07 มี.ค. 63
3,999
-
-
-
-
13 - 13 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
14 - 14 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
15 - 15 มี.ค. 63
3,999
-
-
-
-
20 - 20 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
21 - 21 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
22 - 22 มี.ค. 63
3,999
-
-
-
-
27 - 27 มี.ค. 63
3,499
-
-
-
-
28 - 28 มี.ค. 63
3,999
-
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : PMM03C-DD PRO MYANMAR ONE DAY TRIP ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top