ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 DAYS 2 NIGHTS (131120)
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 DAYS 2 NIGHTS (131120)
เส้นทาง ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ THP3-PG-MM-6MAR-13NOV20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี
วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน
วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล
สะพานไม้อู่เป็ง – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน
ระฆังมิงกุน – เจดีย์มิงกุน - วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
X X อาหาร
  2 พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์มิงกุน - มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อู่เป็ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มัณฑะเลย์ – พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์มิงกุน - มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
12 - 14 มิ.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
26 - 28 มิ.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
17 - 19 ก.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
31 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
14 - 16 ส.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
21 - 23 ส.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
11 - 13 ก.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
18 - 20 ก.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
02 - 04 ต.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
16 - 18 ต.ค. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
06 - 08 พ.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400
13 - 15 พ.ย. 63
11,900
14,800
11,900
11,900
11,400

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : MDL-RM01-PG มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 3 DAYS 2 NIGHTS (131120)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top