ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 3,999
รหัสทัวร์ THW5-FD-MM-16MAY-24OCT19
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน FD
ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 3,999-4,499 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top