ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 6,999
รหัสทัวร์ THW5-FD-MM-14MAY-29OCT19
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน FD
พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์
พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ตลาดสก๊อต 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : HASHTAG อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน (291019)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top