ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD009 ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป (280320)
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD009 ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป (280320)
เส้นทาง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 4,990
รหัสทัวร์ THG1-DD-MM-17DEC19-28MAR20
ระยะเวลา 1 วัน
สายการบิน DD
ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
เจดีย์โบตะทาวน์-พระงาทัตยี
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
25 - 25 ก.พ. 63
5,555
-
-
-
-
26 - 26 ก.พ. 63
5,555
-
-
-
-
27 - 27 ก.พ. 63
5,555
-
-
-
-
29 - 29 ก.พ. 63
5,990
-
-
-
-
01 - 01 มี.ค. 63
5,990
-
-
-
-
03 - 03 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
04 - 04 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
05 - 05 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
07 - 07 มี.ค. 63
5,990
-
-
-
-
10 - 10 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
11 - 11 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
12 - 12 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
17 - 17 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
18 - 18 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
19 - 19 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
21 - 21 มี.ค. 63
5,990
-
-
-
-
22 - 22 มี.ค. 63
5,990
-
-
-
-
24 - 24 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
25 - 25 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
26 - 26 มี.ค. 63
5,555
-
-
-
-
28 - 28 มี.ค. 63
5,990
-
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1RGN-DD009 ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top