ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG004 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (250620)
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG004 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (250620)
เส้นทาง ทัวร์พม่า พุกาม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 12,888
รหัสทัวร์ THG1-PG-MM-6FEB-25JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
มัณฑะเลย์-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน
เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี
เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
X X อาหาร
  2 มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์พม่า : GQ1MDL-PG004 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (250620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top